محصولات
FAG ایتالیا » فیلترهای گازوییل و مازوت

فیلتر گازوئیل

DIESEL OIL FILTERS
Size: 1/4"-3/8"
Paper and Stainless Steel Filter Cartridge: 15-44-100 µm
Working Pressure: 1-2 bar

 

فیلترهای گازوئیل سایز 1/4 و 3/8 اینچ با کارتریج کاغذی 15 میکرون و استیل 44 و 100 میکرون
با کاسه پلاستیکی با فشار کار 1 بار یا کاسه آلومینیومی با فشار کار 2 بار
 

فایلهای قابل دانلود


 
Diesel Oil Filters
فیلتر گازوئیل شیر دار

DIESEL OIL FILTERS WITH VALVE
Size: 1/4"-3/8"
Paper and Stainless Steel Filter Cartridge: 15-44-100 µm
Working Pressure: 1-2 bar
 

فیلترهای گازوئیل شیردار سایز 3/8 اینچ با کارتریج کاغذی 15 میکرون و استیل 44 و 100 میکرون با کاسه پلاستیکی با فشار کار 1 بار یا کاسه آلومینیومی با فشار کار 2 بار
 

فایلهای قابل دانلود


 
Diesel Oil Filters wtih Valve
فیلتر گازوئیل شیردار با شیر یکطرفه

DIESEL OIL FILTERS WITH VALVE AND CHECK VALVE
Size: 3/8"
Paper and Stainless Steel Filter Cartridge: 15-44-100 µm
Working Pressure: 1-2 bar


فیلترهای گازوئیل شیردار با قابلیت اتصال رفت و برگشت و شیر یکطرفه سایز 3/8 اینچ با کارتریج کاغذی 15 میکرون و استیل 44 و 100 میکرون با کاسه پلاستیکی با فشار کار 1 بار یا کاسه آلومینیومی با فشار کار 2 بار
 
 

فایلهای قابل دانلود


 
Diesel Oil Filters with Valve&Check Valve


فیلتر گازوئیل با شیر اطمینان

DIESEL OIL FILTERS WITH SAFETY SHUT-OFF VAVLVE
Size: 3/8"-1/2"
Paper and Stainless Steel Filter Cartridge: 15-44-100 µm
Working Pressure: 1-2 bar  

فیلترهای گازوئیل با شیر قطع کن اطمینان سایز 3/8 و 1/2 اینچ با کارتریج کاغذی 15 میکرون و استیل 44 و 100 میکرون با کاسه پلاستیکی با فشار کار 1 بار یا کاسه آلومینیومی با فشار کار 2 بار
 
 

فایلهای قابل دانلود


 
Diesel Oil Filters with Safty Shut-off Valve


فیلتر گازوئیل

DIESEL OIL FILTERS AND FUEL OIL FILTERS
Size: 1/2"-3/4"-1"
Galvanized Filter Cartridge: 100-200-300 µm
Working Pressure: 2 bar

فیلترهای گازوئیل و مازوت بدنه تمام آلومینیوم یک لیتری سایز 1/2 ، 3/4 و 1 اینچ با کارتریج گالوانیزه     100 ، 200 و 300 میکرون با فشار کار 2 بار
 

فایلهای قابل دانلود

 

 
Diesel Oil Filters and Fuel Oil Filters
فیلتر گازوئیل و مازوت

DIESEL OIL FILTERS AND FUEL OIL FILTERS WITH HEATING ELEMENT
Size: 1"-1 1/4"-1 1/2"
Galvanized Filter Cartridge: 100-200-300 µm
Working Pressure: 2 bar


فیلترهای گازوئیل و مازوت بدنه تمام آلومینیوم چهار لیتری سایز 1 ، 1/4 1 و 1/2 1 اینچ با کارتریج گالوانیزه  100 ، 200 و 300 میکرون با فشار کار 2 بار
 
  

فایلهای قابل دانلود


 
Diesel Oil Filters with Heating Element